Vår process

Kundresan

Att ha en verksamhet där människor och företag möts i affärstransaktioner ställer höga krav på att ha fungerande flöden inom Payments och Säljfinansiering. För att fånga upp idéer och behov har vi en dokumenterad processbeskrivning som säkrar upp vårt åtagande i de olika processtegen. Lite enkelt beskrivet ser det ut så här.

checkoutguiden Första steg - betallösningar
checkoutguiden Första steg - betallösningar -förfrågan

Förfrågan

Vi hanterar olika typer av förfrågningar – från några rader i ett första mail, ett telefonsamtal eller förfrågan från webbyråer – alltifrån nystartade e-handlare till större internationella aktörer. Våra rådgivare arbetar gemensamt med er för att komma fram till rätt problemlösning för er verksamhet.

Besök på plats eller via videomöte

För att komplettera informationen kring en förfrågan gör vi ofta platsbesök eller presenterar lösning via ett videomöte. Detta bidrar till att säkerhetsställa att vi lämnar ett optimalt anbud, med produkter och tjänster utifrån era behov.

checkoutguiden Första steg - betallösningar
 
 
checkoutguiden Första steg - betallösningar

Anbud & uppföljning inom 14 dagar

Våra rådgivare presenterar anbud och lösningar personligen, oftast via videomöte. Detta för att säkerställa att anbudet är tydligt och motsvarar förfrågan på ett korrekt sätt.

Anbudsförslag med bilagor (exempelvis offerter, beräkningar, referenser) lämnas digitalt. Digitala anbud skickas alltid i PDF format.
Inom 14 dagar följer vi upp vårt anbud och ser om vi kan bidra med nåt mer, kanske har förutsättningarna förändrats?

Anbudsaccept & Beställning

När anbudet accepterats skickas ett ordererkännande från oss och/eller en inköpsorder/beställning från er. Vi sammanför Er med respektive betalleverantör och ser till att framförhandlat anbud samt villkor efterlevs i kontrakt.

checkoutguiden Första steg - betallösningar good vibes
checkoutguiden Första steg - betallösningar

Tidsplan

I nära anslutning till beställningen så önskar vi tillsammans med dig komma överens om när onboarding av ny uppdaterad betallösning skall genomföras. I detta läge är planen indikativ och kan komma att justeras.

Uppföljning

Efter genomförd integrering av betal-, finansieringslösning hos Er är vi angelägna om att följa upp din upplevelse. Vi ser vikten att lyfta det som fungerat bra och eventuellt mindre bra – allt i syfte för att bli lite bättre, varje dag i varje projekt.

checkoutguiden Första steg - betallösningar